Význam slovSlovníkDvýznam slova derivát

derivát

sloučenina odvozená od základní molekuly, látky; odvozenina

www.vyznam-slov.cz