Význam slovSlovníkDvýznam slova depolymerace, depolymerizace, depolymerisace

depolymerace, depolymerizace, depolymerisace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

www.vyznam-slov.cz