Význam slovSlovníkDvýznam slova department

department

oddělení, úřední odbor

www.vyznam-slov.cz