Význam slovSlovníkDvýznam slova depandance,dependance,dépendance [depándáns]

depandance,dependance,dépendance [depándáns]

vedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny; pobočka

www.vyznam-slov.cz