Význam slovSlovníkDvýznam slova denervovat

denervovat

odstraňovat nervy z určitých částí těla

www.vyznam-slov.cz