Význam slovSlovníkDvýznam slova dendrologie

dendrologie

nauka o dřevinách

www.vyznam-slov.cz