Význam slovSlovníkDvýznam slova denar

denar

měnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie

www.vyznam-slov.cz