Význam slovSlovníkDvýznam slova demoralizace, demoralisace

demoralizace, demoralisace

úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně

www.vyznam-slov.cz