Význam slovSlovníkDvýznam slova demolice, bourání,

demolice, bourání,

odstraňování, demolování nepotřebných staveb

www.vyznam-slov.cz