Význam slovSlovníkDvýznam slova demiurg

demiurg

starořecký řemeslník; ideální tvůrčí princip, stvořitel světa i jeho řádu

www.vyznam-slov.cz