Význam slovSlovníkDvýznam slova demise

demise

vzdání se funkce, úřadu; odstoupení

www.vyznam-slov.cz