Význam slovSlovníkDvýznam slova dementovat

dementovat

prohlásit za nepravdivé; popírat; vyvracet

www.vyznam-slov.cz