Význam slovSlovníkDvýznam slova dematerializace, dematerialisace

dematerializace, dematerialisace

odhmotnění, odtělesnění

www.vyznam-slov.cz