Význam slovSlovníkDvýznam slova demarkace

demarkace

vytyčení hranic, rozhraničení

www.vyznam-slov.cz