Význam slovSlovníkDvýznam slova deleatur

deleatur

korekturní znaménko pro zrušení části textu

www.vyznam-slov.cz