Význam slovSlovníkDvýznam slova delace

delace

připadnutí, dědictví

www.vyznam-slov.cz