Význam slovSlovníkDvýznam slova deklinační

deklinační

týkající se výchylky, týkající se deklinace

www.vyznam-slov.cz