Význam slovSlovníkDvýznam slova dekarbonizace, dekarbonisace

dekarbonizace, dekarbonisace

odstraňování uhlíku z určité látky; změkčování vody

www.vyznam-slov.cz