Význam slovSlovníkDvýznam slova dehydratace

dehydratace

vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

www.vyznam-slov.cz