Význam slovSlovníkDvýznam slova degenerativní

degenerativní

mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti

www.vyznam-slov.cz