Význam slovSlovníkDvýznam slova deferent

deferent

hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu

www.vyznam-slov.cz