Význam slovSlovníkDvýznam slova defektoskopie

defektoskopie

vyhledávání povrchových i vnitřních vad hutních výrobků bez porušení jejich celistvosti

www.vyznam-slov.cz