Význam slovSlovníkDvýznam slova deetatizace, deetatisace

deetatizace, deetatisace

odstátnění, privatizace

www.vyznam-slov.cz