Význam slovSlovníkDvýznam slova dealer [dýler]

dealer [dýler]

pověřený zástupce firmy; zprostředkovatel burzovních obchodů

www.vyznam-slov.cz