Význam slovSlovníkDvýznam slova damnum

damnum

utrpěná škoda na věci nebo právu

www.vyznam-slov.cz