Význam slovSlovníkDvýznam slova daktyloskopie

daktyloskopie

nauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů

www.vyznam-slov.cz