Význam slovSlovníkCvýznam slova curling [kerling]

curling [kerling]

druh metané na ledě

www.vyznam-slov.cz