Význam slovSlovníkCvýznam slova countdown [kauntdaun]

countdown [kauntdaun]

odpočítávání

www.vyznam-slov.cz