Význam slovSlovníkCvýznam slova condicio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

condicio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

podmínka, bez které nelze; nezbytný předpoklad

www.vyznam-slov.cz