Význam slovSlovníkCvýznam slova clavicembalo [klavičembalo]

clavicembalo [klavičembalo]

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, harpsichord

www.vyznam-slov.cz