Význam slovSlovníkCvýznam slova civis (lat.)

civis (lat.)

občan

www.vyznam-slov.cz