Význam slovSlovníkCvýznam slova civilizmus, civilismus

civilizmus, civilismus

umělecký směr líčící střízlivě a věcně běžný občanský život, se zájmem o sociální otázky

www.vyznam-slov.cz