Význam slovSlovníkCvýznam slova cisterciák

cisterciák

člen mnišského řádu reformované větve benediktinů

www.vyznam-slov.cz