Význam slovSlovníkCvýznam slova chunta, junta [chunta]

chunta, junta [chunta]

sbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády

www.vyznam-slov.cz