Význam slovSlovníkCvýznam slova chloro-

chloro-

první část složených slov mající význam zelený

www.vyznam-slov.cz