Význam slovSlovníkCvýznam slova chiro-, cheiro-, chir-, cheir-

chiro-, cheiro-, chir-, cheir-

první část složených slov mající význam ruka, ruční

www.vyznam-slov.cz