Význam slovSlovníkCvýznam slova ceuse occasionalis [kauza okazionális]

ceuse occasionalis [kauza okazionális]

příležitostná příčina

www.vyznam-slov.cz