Význam slovSlovníkCvýznam slova cenzus

cenzus

úředník provádějící sčítání lidu, majetkový odhad občanů (ve st. Římě)

www.vyznam-slov.cz