Význam slovSlovníkCvýznam slova cenzor

cenzor

úředník pověřený prováděním cenzury

www.vyznam-slov.cz