Význam slovSlovníkCvýznam slova centrum

centrum

střed, středisko, ústředí

www.vyznam-slov.cz