Význam slovSlovníkCvýznam slova centroplán

centroplán

střední část křídla letadla; místo, na které se napojují vnější části křídla

www.vyznam-slov.cz