Význam slovSlovníkCvýznam slova centrogram

centrogram

kartogram určitého jevu umístěný v téžišti jevu

www.vyznam-slov.cz