Význam slovSlovníkCvýznam slova centrkurt

centrkurt

ústřední dvorec

www.vyznam-slov.cz