Význam slovSlovníkCvýznam slova centrizmus, centrismus

centrizmus, centrismus

směr zaujímající pozici středu mezi levicí a pravicí

www.vyznam-slov.cz