Význam slovSlovníkCvýznam slova centrifugální

centrifugální

odstředivý

www.vyznam-slov.cz