Význam slovSlovníkCvýznam slova centrifuga

centrifuga

odstředivka

www.vyznam-slov.cz