Význam slovSlovníkCvýznam slova centricita

centricita

dostřednost, dostředivost

www.vyznam-slov.cz