Význam slovSlovníkCvýznam slova centralizmus, centralismus

centralizmus, centralismus

systém řízení z jednoho organizačního ústředí

www.vyznam-slov.cz