Význam slovSlovníkCvýznam slova centralizace

centralizace

soustřeďování do jednoho organizačního ústředí

www.vyznam-slov.cz