Význam slovSlovníkCvýznam slova centrála

centrála

ústředna, ústředí; stavba centrální dispozice

www.vyznam-slov.cz